ادارات امور مالیاتی شهر تهران

ادارات امور مالیاتی شهر تهران

اداره کلساختمانآدرستلفن
مرکزظهیرالاسلامخیابان ظهیرالاسلام پلاک 289 کدپستی: 114794341377621217
مرکزشیرودی(امجدیه)خیابان مفتح ، خیابان ورزنده، کوچه سلماسی پلاک 9 کدپستی: 157363365188840856
88840857
88840858
مرکزمفتحخیابان مفتح شمالی،خیابان شهید نقدی،(جنب پارکینگ عمومی
مصلی) پلاک 25 کدپستی: 1576647313
مرکزبوشهرخیابان دکتر شریعتی خیابان خواجه نصیر طوسی پلاک 257 کدپستی: 161168351177684376
مرکزایرانشهرخیابان ایرانشهر کوچه شهید رضا ملكیان پلاک 34 کدپستی: 158475381188320519
88320523
مرکزشیخ هادیخ ولیعصر،خ جمهوری، خیابان شیخ هادی ،پلاک 223 کدپستی: 113973331666702345
مرکزاداره کل مرکز تهرانخیابان قائم مقام فراهانی میدان شعاع نبش گلریز پلاک 91 کدپستی: 168961463188381500-5
88381462-3
مرکزسپند جنوبیخیابان سپهبد قرنی،خ سپند غربی ساختمان جنوبی پلاک 14 کدپستی: 159899551188894165-8
مرکزسپند شمالیخیابان سپهبد قرنی،خ سپند غربی ساختمان شمالی پلاک 35 کدپستی: 159881731188894162-4
مرکزاشخاص حقوقی(کوچه دهم)خیابان قائم مقام فراهانی،خیابان دهم،پلاک 14 کدپستی: 15858369388541381-9
مرکزهیأتهای حل اختلاف مالیاتیخیابان شهید مطهری،مقابل خیابان سنائی،پلاک 269 کدپستی: 158671618388715717
88715719
شمالبخارست (ارزش افزوده) خیابان بخارست کوچه دهم پلاک 9 کدپستی: 151474741188750475
شمالشهدای هفت تیر (ارث،اشخاص حقیقی،...) بلوار میرداماد جنب مسجد الغدیر پلاک 135 کدپستی: 191161851822276787
26709700
شمالاداره کل شمال تهران (هیأت های حل اختلاف مالیاتی و ...)خیابان میرداماد روبروی بانک مرکزی پلاک 153 کدپستی: 191179357822922270-85
22922306
شمالشهدای گمنام (اشخاص حقوقی)خیابان میرداماد روبروی بانک مرکزی پلاک 151 کدپستی: 191161851822269020
22269482
شمالشهدای هشتم شهریور (اشخاص حقیقی،وصول و اجرا)بلوار میرداماد خیابان نفت شمالی کوچه دوم پلاک 4 کدپستی: 131883864122921021-23
جنوببعثت(مرکزی)اتوبان بعثت پشت ترمینال جنوب خیابان خزانه بخارائی جنب مسجد قدس کدپستی: 118871946155337022-7
55188730
55188819
جنوبشکوفهخیابان پیروزی خیابان شكوفه نبش خیابان سیرجان پلاک 63 کدپستی: 171988311133798723
33798724
جنوبخط آهنشهرری شهیدغیوری خیابان فدائیان اسلام پایین تر از پل سیمان چهارراه
خط آهن پلاک 141 کدپستی: 1757815766
33761754
33761755
33761756
جنوبنواببزرگراه نواب نبش بریانك شرقی،چهار راه رضائی سابق کدپستی: 133196439455431234-9
جنوبمیدان نماز 1میدان نماز خیابان نگارستان اول شرقی، پلاک 36 ساختمان شماره 1 کدپستی: 376719413636652494
جنوبمیدان نماز 2میدان نماز خیابان نگارستان اول شرقی، ساختمان شماره 2 کدپستی: 184668456636652494
شرقهرویشمس آباد،خیابان موسوی،میدان هروی،ضلع شمال شرقی،پلاک 100 کدپستی: 166781866422940740
شرقجشنوارهخیابان فرجام،خیابان جشنواره،بلوار ناهیدی،نبش خیابان نقدی،جنب فرهنگسرای
اشراق،پلاک 21 کدپستی: 1657616871
77328461
شرقبلال حبشیخیابان تهران نو،نرسیده به پل خاقانی، نبش خیابان بلال حبشی پلاک 3 کدپستی: 174466367177419931
77419932
77419933
شرقسبلانخیابان مدنی، چهارراه سبلان،کوچه محمدیانی، پلاک 1 کدپستی: 164168168177583331-40
شرقاداره کل شرق تهران میدان رسالت،اول خیابان نیروی دریایی، نبش خیابان کمند کدپستی: 167691317177893371-8
شرقجویبارنارمك خیابان آیت،نرسیده به چهاراه تلفنخانه، نبش خیابان شهید
چنگیز دلاور(جویبار شرقی)،پلاک 269 کدپستی: 1647613886
77957134
غرباداره کل غرب تهرانخیابان آزادی،بعداز استادمعین، خیابان دکترهوشیار،کوچه مازیار
پلاک 69 کدپستی: 13441891141
66024420-1
66047252
88006585
غربسپهرخیابان ستارخان نرسیده به برق آلستوم خیابان سپهر برج سپهر
کوچه شهید رحیمی اصل کدپستی: 1454817336
44281290-9
غربمتروجنب ایستگاه مترو صادقیه پلاک 4 کدپستی: 148164746344952184
غربدرختیشهرک قدس بلوار دادمان بلوار درختی آخرین کوچه سمت چپ
پلاک 9 کدپستی: 1981616981
22364383
شمیراناتاداره کل شمیراناتمیدان ونك گاندی جنوبی کوچه 25 کدپستی: 1517974471188192821
88192822
88192823
وصول و اجرااداره کل وصول و اجراءخیابان ولیعصر جنب پارک ساعی ،اول خیابان 32،کوچه جهانتاب
پلاک 1 کدپستی: 1516715315
88771437
88660760
88781079
وصول و اجراوصول و اجراء نفت بلوار میرداماد،خیابان نفت شمالی،کوچه دوم،پلاک 4 کدپستی: 191897354122921022
22921023
وصول و اجرامطهریخیابان مطهری،بعد از تقاطع میرزای شیرازی(وزراء)،روبروی خ
سنایی،پلاک 269 کدپستی: 1586717711
88107451
ارزش افزودهارزش افزوده 1خیابان کارگر،خیابان آذربایجان، خیابان سلیمانیه جنوبی پلاک 1766939362
66939363
66939364
ارزش افزودهارزش افزوده 2خیابان کارگر،خیابان آذربایجان، خیابان سلیمانیه جنوبی پلاک 14 کدپستی: 131883864166949798
66939388
ارزش افزودهشهید دادمانشهرک غرب ضلع جنوبی خیابان دادمان پلاک 86 کدپستی: 146788771388579204
ارزش افزودهمطهری (شمال)مطهری بعد از مفتح ضلع جنوبی نرسیده به سلیمان خاطر پلاک 170 کدپستی: 157594443188314100
ارزش افزودهولیعصرخیابان ولی عصر نبش خیابان آذربایجان پلاک 1078 کدپستی: 131675616866387144
ارزش افزودهشرقخیابان شهید آیت اله مدنی کوچه محمدیانی پلاک 1 چهارراه سبلان بلوک A کدپستی: 167691317177587175
ارزش افزودهجنوبخیابان نواب تقاطع خیابان امام خمینی پشت ساختمان بانك شهر کدپستی: 134691461166387144
66387145
ارزش افزودهمرکزخیابان استاد نجات الهی نبش کوچه محمدی طبقه همكف کدپستی: 159995361188934078
ارزش افزودهجنت آباد
(کالا و خدمات)
(خودرو)
جنت آباد جنوبی میدان چهارباغ چهارباغ شرقی نبش 16 متری دوم جنوبی پلاک 78 کدپستی: 146575446144485108
مودیان بزرگمؤدیانیادگار امام بلوار شهید دادمان روبروی مجتمع تجاری سپهر کدپستی: 146788735188573731


ادارات امور مالیاتی شهر تهران


برای آگاهی از آدرس و شماره های تماس ادارات امور مالیاتی در سراسر کشور کلیک کنید