ادارات امور مالیاتی شهر تهران

ادارات امور مالیاتی شهر تهران

اداره کلساختمانآدرستلفن
مرکزظهیرالاسلامخیابان ظهیرالاسلام پلاک ۲۸۹۷۷۶۲۱۲۱۷
مرکزشیرودی(امجدیه)خیابان مفتح ، خیابان ورزنده، کوچه سلماسی پلاک ۱۸۸۸۴۰۸۵۶
۸۸۸۴۰۸۵۷
مرکزمفتحخیابان مفتح شمالی،خیابان شهید نقدی،(جنب پارکینگ عمومی
مصلی) پلاک ۹
مرکزبوشهرخیابان دکتر شریعتی خیابان خواجه نصیر طوسی پلاک ۲۵۷۷۷۶۸۴۳۷۶
مرکزایرانشهرخیابان ایرانشهر کوچه شهید رضا ملکیان پلاک ۳۴۸۸۳۲۰۵۱۹
۸۸۳۲۰۵۲۳
مرکزشیخ هادیخ ولیعصر،خ جمهوری، خیابان شیخ هادی ،پلاک ۲۲۳۶۶۷۰۲۳۴۵
مرکزاداره کل مرکز تهرانخیابان قائم مقام فراهانی میدان شعاع نبش گلریز پلاک ۹۱ کدپستی: ۱۶۸۹۶۱۴۶۳۱۸۸۳۸۱۵۰۰-۵
۸۸۳۸۱۴۶۲-۳
مرکزسپند جنوبیخیابان سپهبد قرنی،خ سپند غربی ساختمان جنوبی پلاک ۱۴۸۸۸۹۴۱۶۵-۸
مرکزسپند شمالیخیابان سپهبد قرنی،خ سپند غربی ساختمان شمالی پلاک ۳۵۸۸۸۹۴۱۶۲-۴
مرکزاشخاص حقوقی(کوچه دهم)خیابان قائم مقام فراهانی،خیابان دهم،پلاک ۱۴۸۸۵۴۱۳۸۱-۹
مرکزهیأتهای حل اختلاف مالیاتیخیابان شهید مطهری،مقابل خیابان سنائی،پلاک ۲۶۹۸۸۷۱۵۷۱۷
۸۸۷۱۵۷۱۹
شمالبخارست خیابان بخارست کوچه دهم پلاک ۹۸۸۷۵۰۴۷۴
شمالشهدای هفت تیر بلوار میرداماد جنب مسجد الغدیر ساختمان مارین سرویس پلاک ۱۳۵۲۲۲۷۶۷۸۷
شمالاداره کل شمال تهرانخیابان میرداماد بعداز مسجد الغدیر پلاک ۱۵۳ کدپستی: ۱۹۱۱۷۹۳۵۷۸۲۲۲۶۹۰۲۰
۲۲۹۲۲۳۰۱
شمالشهدای گمنامخیابان میرداماد بعداز مسجد الغدیر پلاک ۱۵۱۲۲۲۶۹۰۲۰
شمالهیأتهای حل اختلاف مالیاتیخیابان مطهری،روبروی خیابان سنایی،پلاک ۲۶۹۸۸۷۱۳۹۹۷
جنوببعثت(مرکزی)اتوبان بعثت پشت ترمینال جنوب خیابان خزانه بخارائی جنب مسجد قدس کدپستی: ۱۱۸۸۷۱۹۴۶۱۵۵۳۳۷۰۲۲-۷
۵۵۱۸۸۷۳۰
۵۵۱۸۸۸۱۹
جنوبشکوفهخیابان پیروزی خیابان شکوفه نبش خیابان سیرجان پلاک ۶۳۳۳۷۹۸۷۲۳
۳۳۷۹۸۷۲۴
جنوبخط آهنشهرری شهیدغیوری خیابان فدائیان اسلام پایین تر از پل سیمان چهارراه
خط آهن پلاک ۱۴۱
۳۳۷۶۱۷۵۴
۳۳۷۶۱۷۵۵
۳۳۷۶۱۷۵۶
جنوبنواببزرگراه نواب نبش بریانک شرقی،چهار راه رضائی سابق۵۵۴۳۱۲۳۴-۹
جنوبمیدان نماز ۱میدان نماز خیابان نگارستان اول شرقی، پلاک ۳۶ ساختمان شماره ۱۳۶۶۵۲۴۹۴
جنوبمیدان نماز ۲میدان نماز خ نگارستان اول شرقی، ساختمان شماره ۲۳۶۶۵۲۴۹۴
شرقهرویشمس آباد،خیابان موسوی،میدان هروی،ضلع شمال شرقی،پلاک ۱۰۰۲۲۹۴۰۷۴۰
شرقجشنوارهخیابان فرجام،خیابان جشنواره،بلوار ناهیدی،نبش خیابان نقدی،جنب فرهنگسرای
اشراق،پلاک ۲۱
۷۷۳۲۸۴۶۱
شرقبلال حبشیخیابان تهران نو،نرسیده به پل خاقانی، نبش خیابان بالل حبشی پلاک ۳۷۷۴۱۹۹۳۱
۷۷۴۱۹۹۳۲
۷۷۴۱۹۹۳۳
شرقسبلانخیابان مدنی، چهارراه سبالن،کوچه محمدیانی، پلاک ۱۷۷۵۸۳۳۳۱-۴۰
شرقاداره کل شرق تهران میدان رسالت،اول خیابان نیروی دریایی، نبش خیابان کمند کدپستی: ۱۶۷۶۹۱۳۱۷۱۷۷۸۹۳۳۷۱-۸
۷۷۸۹۳۳۰۰
۷۷۴۵۴۹۹۲
شرقجویبارنارمک خیابان آیت،نرسیده به چهاراه تلفنخانه، نبش خیابان شهید
چنگیز دلاور(جویبار شرقی)،پلاک ۲۶۹
۷۷۹۵۷۱۳۴
غرباداره کل غرب تهرانخیابان آزادی،بعداز استادمعین، خیابان دکترهوشیار،ک مازیار
پلاک ۶۹ کدپستی: ۱۳۴۴۱۸۹۱۱۴۱
۶۶۰۲۴۴۲۰-۱
۶۶۰۴۷۲۵۲
۸۸۰۰۶۵۸۵
غربسپهرخیابان ستارخان نرسیده به برق آلستوم خیابان سپهر برج سپهر
کوچه شهید رحیمی اصل
۴۴۲۸۱۲۹۰-۹
غربمتروجنب ایستگاه مترو صادقیه پلاک ۴۴۴۹۵۲۱۸۴
غربدرختیشهرک قدس بلوار دادمان بلوار درختی آخرین کوچه سمت چپ
پلاک ۹
۲۲۳۶۴۳۸۳
شمیراناتاداره کل شمیراناتمیدان ونک گاندی جنوبی کوچه ۲۵۸۸۱۹۲۸۲۱
۸۸۱۹۲۸۲۲
۸۸۱۹۲۸۲۳
وصول و اجرااداره کل وصول و اجراءخیابان ولیعصر جنب پارک ساعی ،اول خیابان ۳۲،کوچه جهانتاب
پلاک ۱
۸۸۷۷۱۴۳۷
۸۸۶۶۰۷۶۰
۸۸۷۸۱۰۷۹
وصول و اجراوصول و اجراء نفت بلوار میرداماد،خیابان نفت شمالی،ک دوم،پلاک ۴۲۲۹۲۱۰۲۲
۲۲۹۲۱۰۲۳
وصول و اجرامطهریخیابان مطهری،بعد از تقاطع میرزای شیرازی(وزراء)،روبروی خ
سنایی،پلاک ۲۶۹
۸۸۱۰۷۴۵۱
ارزش افزودهارزش افزوده ۱خیابان کارگر،خیابان آذربایجان، خیابان سلیمانیه جنوبی پلاک ۱۷۶۶۹۳۹۳۶۲
۶۶۹۳۹۳۶۳
۶۶۹۳۹۳۶۴
ارزش افزودهارزش افزوده ۲خیابان کارگر،خیابان آذربایجان، خیابان سلیمانیه جنوبی پلاک ۱۴۶۶۹۴۹۷۹۸
۶۶۹۳۹۳۸۸
ارزش افزودهشهید دادمانشهرک غرب ضلع جنوبی خیابان دادمان پلاک ۸۶۸۸۵۷۹۲۰۴
ارزش افزودهمطهری (شمال)مطهری بعد از مفتح ضلع جنوبی نرسیده به سلیمان خاطر پلاک ۱۷۰ کدپستی: ۱۵۷۵۹۴۴۴۳۱۸۸۳۱۴۱۰۰
ارزش افزودهولیعصرخیابان ولی عصر نبش خیابان آذربایجان پلاک ۱۰۷۸۶۶۳۸۷۱۴۴
ارزش افزودهشرقخیابان شهید آیت اله مدنی کوچه محمدیانی پلاک ۱ چهارراه سبلان بلوک A۷۷۵۸۷۱۷۵
ارزش افزودهجنوبخیابان نواب تقاطع خیابان امام خمینی پشت ساختمان بانک شهر۶۶۳۸۷۱۴۴
۶۶۳۸۷۱۴۵
ارزش افزودهمرکزخیابان استاد نجات الهی نبش کوچه محمدی طبقه همکف۸۸۹۳۴۰۷۸
ارزش افزودهجنت آباد
(کالا و خدمات)
(خودرو)
جنت آباد جنوبی میدان چهارباغ چهارباغ شرقی نبش ۱۶ متری دوم جنوبی پلاک ۷۸ کدپستی: ۱۴۶۵۷۵۴۴۶۱۴۴۴۸۵۱۰۸
مودیان بزرگمؤدیانیادگار امام بلوار شهید دادمان روبروی مجتمع تجاری سپهر۸۸۵۷۳۷۳۱