مدارک مورد نیاز

در دست تکمیل

جهت ارائه کلیه خدمات در دفاتر اسناد رسمی ارائه اصل کارت ملی الزامی می باشد.

 

وکالت کاری وسائل نقلیه موتوری (وکالت تعویض پلاک)

 • فاکتور کارخانه / برگ گمرکی
 • بنچاق های ابتیاعی
 • شناسنامه مالکیت (برگ سبز)
 • شناسنامه و کارت ملی
 • آدرس ، کدپستی و شماره تلفن همراه وکیل

 

وکالت فروش وسائل نقلیه موتوری (وکالت فروش)

 • فاکتور کارخانه / برگ گمرکی
 • بنچاق های ابتیاعی
 • شناسنامه مالکیت (برگ سبز)
 • بیمه نامه شخص ثالث
 • عوارض شهرداری
 • شناسنامه و کارت ملی
 • آدرس ، کدپستی و شماره تلفن همراه وکیل (خریدار)

تست