مدارک مورد نیاز جهت نقل و انتقال ملک

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: ۱ دقیقه

مدارک مورد نیاز جهت نقل و انتقال ملک

  • اصل سند مالکیت
  • اصل بنچاق
  • اصل / برابر با اصل پایانکار شهرداری
  • پاسخ استعلام ثبتی
  • پاسخ استعلام دارایی
  • پاسخ مفاصاحساب نوسازی شهرداری
  • نامه قرارداد بانک (در صورت تنظیم سند رهنی)
  • قبوض برق و آب و گاز
  • آدرس / کدپستی / شماره موبایل
  • شناسنامه و کارت ملی