محدوده صلاحیت مجتمع های خانواده شهر تهران

محدوده صلاحیت مجتمع های خانواده شهر تهران

بر حسب مناطق شهرداری

محدوده صلاحیت مجتمع های خانواده شهر تهران

آدرس مجتمع های خانواده شهر تهران

  1. مجتمع قضایی خانواده ۱ : بزرگراه شهید محلاتی – خیابان نبرد جنوبی – جنب شهرداری و آتش نشانی
  2. مجتمع قضایی خانواده ۲ : ضلع شمالی میدان ونک – کوچه شهید مسعود صانعی
  3. مجتمع قضایی شهید باهنر : فلکه چهارم تهرانپارس – میدان استخر – تقاطع خیابان شهید باقری و عباسپور
  4. مجتمع قضایی شهید مفتح : شهرزیبا – میدان الغدیر – خیابان مخابرات – پشت کانون اصلاح و تربیت
  5. مجتمع قضایی شهید صدر : خیابان مطهری – خیابان میرعماد – جنب فرمانداری تهران
  6. مجتمع قضایی شهید مطهری : جاده ساوه – چهارراه یافت آباد – میدان معلم – جنب خیابان حیدری شمالی
وضعیت استقرار شعب حقوقی و کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب تهران